befree.cz

Odmítnutí odpovědnosti

Informace na těchto webových stránkách („stránky“) poskytuje společnost befree.cz s.r.o., Chelčického 479, 537 01 Chrudim, Česká republika (dále jen „společnost“). Používáním těchto stránek potvrzujete, že jste si přečetli tyto podmínky používání, že jim rozumíte a že s nimi souhlasíte.

Informace na těchto stránkách mají výlučně informativní charakter a jsou uváděny bez záruky jakéhokoli druhu, výslovné či nepřímé. Přestože vynakládáme maximální úsilí na to, aby poskytované informace byly přesné a aktuální, neposkytujeme žádné záruky ohledně přesnosti či úplnosti poskytnutých informací. Vyhrazujeme si právo informace na těchto stránkách měnit bez předchozího oznámení či předchozího souhlasu.

Společnost ani žádný z jejích zaměstnanců či poradců nebudou za žádných okolností odpovídat za škody způsobené či vzniklé jakýmkoli použitím stránek nebo informací, které jsou na nich obsaženy.

Společnost nenese odpovědnost za škody plynoucí z jakéhokoli přerušení chodu stránek, za škodu způsobenou technickými závadami či viry (či obdobně rušivými prvky) ani za škodu vzniklou použitím webových stránek (např. prostřednictvím odkazů), na něž je na stránkách odkazováno, či využitím informací poskytnutých na takových stránkách.

Společnost nenese odpovědnost za elektronickou komunikaci prostřednictvím těchto stránek. To se vztahuje na e-mailovou korespondenci, snižování rychlosti, zachycování či manipulaci třetími stranami.

Uživatelé těchto stránek nesou sami odpovědnost za každou volbu či rozhodnutí, které učiní na základě informací získaných na těchto stránkách nebo jejich prostřednictvím.

Uživatelé těchto stránek musí sami učinit veškerá přiměřená bezpečnostní opatření proti virům, programovým chybám, trojským koňům apod.